Works for String Orchestra

Works for String Orchestra, other reviews in Norwegian

Ukens anbefaling (Spellemann spesial): Maja S.K. Ratkje – Works for String Orchestra av Ola Nordahl 13.02.21, Musikkskriverier Det pågår noe så sjeldent som en liten estetisk debatt (eller krangel om du vil) i det norske samtidsmusikkmiljøet for tiden. (…) I anmeldelsen lar Emil Bernhardt det tydelig komme fram at plata stryker ham mothårs, og han […]

Works for String Orchestra, other reviews in Norwegian Read More »

Works for String Orchestra reviewed by Dagens Nyheter (SE)

5/5 (…) I händerna på denna stråkorkester blir det en allvarsam lek där det destruktiva – verket är inspirerat av såväl myten om Atlantis, översvämningarna i Venedig och den rådande klimatkrisen – är en förutsätting för det konstruktiva. En mirakulös musik som tjuraktigt stångar sig igenom vår tids dystopier och pessimism. Bästa spår: hela albumet.”

Works for String Orchestra reviewed by Dagens Nyheter (SE) Read More »

Scroll to Top