Reviews (in Norwegian) from the premiere of Revelations (This Early Song)

En veldig sterk sangsyklus som kanskje sier like mye om hvordan vi mennesker har det idag som hvordan man gikk rundt og pratet på slutten av forrige istid. Det har en vakker og poetisk tekst av Aasne Linnestå, som har tatt utgangspunkt i disse 23 ordene, men som går langt videre enn det. (…) Det […]

Reviews (in Norwegian) from the premiere of Revelations (This Early Song) Read More »