Articles by Maja

Manifesto

With cyberspeed we stumble around in the universe of today, only to find that to a high degree it is constructed for individuals. Everything is so strangely made to fit that we tend to forget what we wanted to say in the first place.

Manifesto Read More »

Musikalsk og psykologisk dualisme i Mozarts høyklassiske periode med eksempler fra pianokonsertene K.466 i D-moll og K.467 i C-dur (NO)

Et ambivalent utgangspunkt Åpningen av 1. sats i Mozarts pianokonsert i D-moll krever øyeblikkelig oppmerksomhet fra lytteren. Atmosfæren er uvanlig tung og dramatisk til Mozart å være, og den gir oss assosiasjoner til hans eneste store etterfølger. Det er nok ingen tilfeldighet at Beethoven har skrevet kadenser til begge yttersatsene i nettopp dette stykket. Hvordan

Musikalsk og psykologisk dualisme i Mozarts høyklassiske periode med eksempler fra pianokonsertene K.466 i D-moll og K.467 i C-dur (NO) Read More »

Scroll to Top