Works for String Orchestra reviewed by Dagens Nyheter (SE)

5/5

(…) I händerna på denna stråkorkester blir det en allvarsam lek där det destruktiva – verket är inspirerat av såväl myten om Atlantis, översvämningarna i Venedig och den rådande klimatkrisen – är en förutsätting för det konstruktiva. En mirakulös musik som tjuraktigt stångar sig igenom vår tids dystopier och pessimism.

Bästa spår: hela albumet.”

-Martin Nyström

Album link

Scroll to Top