Echo Chamber 3.0/Ekkokammer 3.0 reviews in Norwegian

(…)Verket til Ratkje er, på mange måter, en collage av hennes egne erfaringer som kunstner, satt sammen med hva de ni vokalistene har erfart. Og satt sammen er dette aldeles nydelig gjennomført.

(…)Vi får gospel i form av «Working on a building», og musikken er med på å få oss til å sitte ytterst på stolen og virkelig følge med i hva som foregår. Og hele veien fungerer stemmene sammen som hadde de ikke gjort noe annet hele livet.

(…)Og etter en relativt «fri» avdeling, dukker bruremarsjen fra Gudbrandsdalen opp, nærmest som en åpenbaring, med innslag av opera og den blir fremført som jeg er overbevist om at den aldri tidligere er blitt fremført i dalføret mellom Lillehammer og Dombås. Vakkert og ytterst kreativt! Og når den blir liggende under en fortelling om hvorfor en av vokalistene ikke klarer å la være å synge, blir dette fantastisk.(…)

-Jan Granlie, Salt Peanuts

Record link

Scroll to Top