Lekne melodier og beethovensk gestikk (NO)

av Magnus Andersson, Musikkritikk.no

Trondheimsolistene med sin kunstneriske leder Geir Inge Lotsberg. Foto: Nikolaj Lund

(…)musikerne spiller som om har musikken under huden, som om relasjonen til den er nær, og frasene veller ut av dem med like deler naturlighet som nødvendighet. (…)

Platen består av to verk som hvert varer i cirka atten minutter. Først ut er Pictures From a Sinking City. Det aller første Ratkje nevner i tekstheftet er at hun «arbeidet med lange melodiske linjer som hun demolerte på forskjellige måter». Så snakker om hun å se potensialet i «tingene som lander på utsiden, på søppelet». Og at flommen i Venezia kom som ytterligere en inspirasjon til verket. Og hun snakker om Atlantis, sivilisasjoner generelt, klimaforandringene og destruksjon.

(…)

Det andre verket er Tale of Lead and Frozen Light, opprinnelig skrevet for Engegårdkvartetten. (…) Ratkje har en helt annen kompositorisk mentalitet i dette verket enn i Pictures. Jeg snakker ikke om at hun har brukt fragmenter fra Beethoven, som er ganske vanskelige å høre dersom du ikke vet at det er hva hun har gjort. Men jeg snakker om at dette er en gestisk måte å forholde seg til musikalsk tid og bearbeide musikken på. (…)

(…)disse to verkene fremstår som gjennomarbeidede og gode lytteopplevelser, en opplevelse som ikke kan skilles fra hvor organisk, levende og inderlig Trondheimsolistene spiller.

Album link

Les hele den velskrevne anmeldelsen på Musikkritikk.no!

Scroll to Top