Echo Chamber 3.0/Ekkokammer 3.0

2020; dur: 53'; Concert performance for the ear 
by Ratkje/Trondheim Voices
From the recording at Øra Studio

This piece exists in two versions: Norwegian (Ekkokammer 3.0) and English (Echo Chamber 3.0).

Album link

Echo Chamber 3.0 is a concert performance for the ear, by Maja S. K. Ratkje written for Trondheim Voices in 2020. The piece is a continuation of Ekkokammer 2.0 which is a staged performance, premiered in 2015.

The voice is a unique instrument, inevitably connected to the body. Everybody has a voice – that can be shared and interpreted among all who can hear. A voice can soothe or shake, in recognition or provocation. Never boring! The music of the vocal cords has direct access to the human soul. Echo Chamber is all about what it means to have a voice, metaphorically as well as physically. What do you wish to express with your voice? The singers’ own answers and thoughts to this question comes through in this piece. All spoken text is exact transcriptions from interviews with performers in Trondheim Voices, but the lines are spread among the singers, and we no longer remember who said what in the first place. But that doesn’t matter now.

(Norwegian): Stemmen er i en særklasse som instrument, uløselig knyttet til kroppen. Alle har en stemme som kan deles og fortolkes blant alle som hører. En stemme kan behage eller ryste, i gjenkjennelse eller provokasjon. Helt nøytralt eller kjedelig blir det aldri. Stemmens musikk går rett i sjela. Lyden av en stemme oppleves som noe som angår oss og berører oss på det personlige planet. Selv om en sanger prøver å formidle en bestemt emosjon, selvopplevd eller ei, vil møte med publikum alltid være en iscenesettelse. En vokalist eller stemmekunstner vet dette veldig godt, og kan også med vilje føre deg fullstendig bak lyset. Å bruke stemmen som redskap i musikk er en uhyre kompleks affære. Det å finne stemmen sin, bokstavelig talt, er av natur annerledes enn å øve på et konvensjonelt instrument. Dessuten, stemmeutøvere må forholde seg til sangerrollen på godt og vondt. Ekkokammer handler om hva det vil si å være sanger, hva det vil si å fysisk ha en stemme og hva vi ønsker å uttrykke med den. Ekkokammer er laget på grunnlag av erfaringene til sangerne i vokalensemblet Trondheim Voices. Det som synges og sies er ting som kom fram i intervjuer med sangerne på tomannshånd. Deretter er replikker og oppgaver fordelt. Hvem som har sagt hva husker vi ikke lenger. Det er heller ikke viktig å vite.

Ekkokammer 3.0 and Echo Chamber 3.0 is performed by Trondheim Voices:
Mia Marlen Berg, Siri Gjære, Kari Eskild Havenstrøm, Anita Kaasbøll, Ingrid Lode, Sissel Vera Pettersen, Heidi Skjerve, Torunn Sævik and Tone Åse. Introduction read by Marianne Meløy

Produced by Maja S. K. Ratkje and Marianne Meløy Recorded and mixed by Jo Ranheim at Øra Studio December 2019 and March 2020 
Mastered by Maja S. K. Ratkje at Svartskog June 2020
Artistic director Trondheim Voices and co-producer Sissel Vera Pettersen

Script by Maja Solveig Kjelstrup Ratkje
Music by Maja S. K. Ratkje/Trondheim Voices,
”Moonlight Shadow” by Mike Oldfield,
”Searching” by Mia Marlen Berg,
”Bruremarsj fra Gudbrandsdalen” (trad.) arranged by Øistein Sommerfeldt,
”Working on a building” (trad.) and various quotes

Scroll to Top