3 hus

2017; dur: 3'; Electronic

Composed electronic music based on voice recordings for artwork by Hanne Borchgrevink in the series LYD og BILDE.

On the record HUS

Jeg har laget en melodi som følger omkretsen til hvert hus. Denne har jeg har spilt inn tre ganger. Så har jeg klippet opp melodien i små biter av lyd og laget en montasje av bitene, en for hvert bilde. Klippingen er gjort med enkelt lydbehandlingsverktøy på datamaskin. Jeg forsøker ikke å lage myke overganger (fader) mellom bitene, og jeg endrer ikke på tonene jeg spilte inn da jeg sang melodien. Bitene av stemme danner en slags mosaikk som jeg relaterer til bildene.

Hanne

Scroll to Top