“And Sing…” reviews in Norwegian

klassekampenAndSing(…)Hun vil altså være foran røkla, lede an, så å si. Jeg tolker henne slik at samtidsmusikk er for sveklinger. Hun er da også del av en liten bevegelse der komponisten også er utøver, noe som var selvsagt tidligere, men knapt er det i dag.(…)

Som i åpningen av Ratkjes «And sing while thou on pressed flowers dost sleep», med henne selv i et ekstremt stemmeleie. (Tittelen er fra et parti fra Shakespeares «En midtsommernattsdrøm» der sangen dominerer.) Er det et smerteskrik, eller bare en fiks lyd som hun liker? Deler av verker går i et ekstremt høyt stemmeleie og instrumenteres ofte med lyst klingende instrumenter. Sånn sett oppfatter jeg «And sing …» som ensformig i all sin intensitet.

Derimot er platens andre del, «Concerto for Voice», langt mer variert. Større variasjoner i dynamikk og instrumentasjon og tekstur. Her er det som om forløpet leker mer med lytteren, gjør lytteren delaktig i en tosidighet mellom musikkens klanglige egenverdi og det musikken likevel ikke sier. Det er en flott konsert. Noe å ta med seg videre. Jo da, Ratkje er fremdeles foran.

Egil Baumann, Klassekampen 29. august 2016

Alt synger

Terningkast 5. Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (f. 1973) er en av landets mest innovative musikere og komponister – kompromissløs og forskende. To av hennes musikalske svar på spørsmålet om komposisjongjerningen kan ta opp i seg lyden av improvisasjonskunstneren er festet på denne cd-platen. To vidt forskjellige verk – der spesielt «Concerto for Voice» gir lytteren en tilnærmet enkel opplevelse, selv om komposisjonene er mildt sagt intrikate. Men plata innledes med «And sing while thou on pressed flowers dost sleep» – en tittel som forøvrig er et Shakespeare-sitat fra «En midtsommernatts drøm» – uten at det i utgangspunktet bringer lytteren noe nærmere dette verket. For i dette verket er det i stor grad Ratkje som er forsker og konstruktør. Og de 20 minuttene med klanger, lydcollage, elektronikk og akustiske instrumenter må så absolutt få flere omganger i spilleren. For lytteren utfordres i dette verket – som på undertegnede virker litt innadvent – litt hemmelig – men likevel frodig i sin enkle form. For det er stemmen til Ratkje – i et utall av varianter – som på mange måter er altoverskyggende – uansett i hvilken form den kommer. Og det er nettopp dette som gjør dette verket så spesielt å lytte til. «Concerto for Voice (moods IIIb) er på mange måter den rake motsetning på denne platen. Massevis av innfall – tildels humoristiske partier, klanger og lys – er mye av det en sitter igjen med etter gjennomlyttingene. Her er stemmen til improvisasjonskunstneren Ratkje herlig til stede midt i Oslo Sinfoniettas lydbilde – og det landskapet som skapes er fascinerende. Sangen er så sentral at en får inntrykk av at sangen selv tidvis tar bolig i instrumentariet i Oslo Sinfonietta. Og da synger alt! Cikada (And sing while thou on pressed flowers dost sleep) og Oslo Sinfonietta ledes trygt gjennom disse lydlandskapene av Christian Eggen. Og apropos lyd – Lindberg Lyd har igjen skapt en klanglig topp-produksjon. Ta gjerne en titt innom Ratkjes web-side – her ligger det mange eksempler på både lyd og notasjon og gir et spennende innblikk i denne kunstnerens verden. Et pluss er også at Ratkje selv har skrevet om sine verk i cd-heftet – det er faktisk til stor hjelp!

Trond Erikson, Den Klassiske cd-bloggen 14.02.2017

[intlink id="9239" type="post"]Record link[/intlink]
Scroll to Top