Vital dialog med polskt experiment (SE)

Svenska Dagbladet:

En elektroakustisk skatt grävs nu fram ur arkiven på den polska radions Experimentalstudio. Här ligger hundratals verk och väntar, producerade sedan starten 1957 av storheter som Krzysztof Penderecki, Boguslaw Schaeffer och Eugeniusz Rudnik.

De flesta är inspelade under kommuniståren då den elektroniska musiken, liksom jazzen, tilläts leva ett relativt ostört liv. Det är bolaget Bolt som öppnar de fortfarande så vitala elektroakustiska strömmarna från förr, men tacknämligt nog även låter i dag verksamma artister tolka och komponera nya verk i deras anda.

Nutida ensemblen Zeitkratzer har gjort det, liksom pianisten John Tilbury. Här är det fantastiska röstimprovisatören och komponisten Maja Ratkjes tur, med ”partnern” Eugeniusz Rudnik, vilka förenas av intresset för röstens ljudliga kvaliteter. Två verk av Rudnik, ett av Ratkje. Rudnik plockar isär inspelade ord, bearbetar fonem och röstfragment och sätter ihop dem till en väl avvägd musik med påtaglig närvaro. Avskärmade fraser verkar i den spatiösa men skarpa ”Divertimento” (som uruppfördes i Stockholm 1971) medan ”Breakfast on the grass in the cave of Lascaux” pendlar mellan det punktmässigt påstridiga och linjärt svävande. Faktiskt inte väsenskilt från en del av dagens elektroniskt strålande drone-artister.

I sin ”dialog” utgår Ratkje från Rudnik men går sin egen uttrycksfulla väg i en tät, konsistent och skarp komposition med röster, accordion och elektroniskt färgade ljud. Och som så ofta lyckas hon blanda det bistra med stänk av humor.

Magnus Nygren

[intlink id=”8541″ type=”post”]Album link[/intlink]

Morgenbladetrudnik

Scroll to Top