Ekspsherimentelllll muzzzkj (NO)

Under Dusken 25.10.2014

MajaJonquiere

(…)

Et åpent sinn og nye perspektiver

Maja Ratkje er en av Norges fremste samtidsmusikere og -komponister. Hun mener at alle kan ha godt av høre på eksperimentell musikk.

– Det beriker livene våre. Vi har ikke godt av å bare bli servert noe vi allerede tror vi kommer til å like. Bredde og mangfold generelt er bra for menneskeheten, også innenfor musikk.

Ratkje definerer eksperimentell musikk som musikk uten tanke på salgssuksser eller sjangertilhørighet.

– Det er musikk som utforsker nye muligheter i klang, komposisjon og iscenesettelse, og utfordrer etablerte normer for framføringspraksis og sjangernormer, sier hun.

Men for å få noe ut av eksperimentell musikk mener hun det er en forutsetning å møte kunst med et åpent sinn.

– I beste fall kan møtet med noe nytt, enten det er musikk eller annen kunst, få deg til å se verden eller din egen posisjon i den på en litt ny måte, sier Ratkje.

Hun tror det viktigste er at man befatter seg med kunst på en måte som man får noe godt ut av, om det er fordi det er noe som setter i gang andre prosesser, eller bare er besnærende å lytte til.

(…)

Musikk?

Maja Ratkje forteller at det alltid vil være kunstnere med en trang til å gå nye veier og med andre behov enn å oppfylle kriterier for hva som er trendy i sin periode.

– Å være kunstner er et livsprosjekt, og det fordrer en langsiktighet som går utenom hensyn til det kommersielle landskap. Avantgarden (nyskapende kunstnere, journ.anm.) har alltid spilt en enormt viktig rolle i kulturen, og selv om mange ikke engang vet hva som skjer der, er det viktig å anerkjenne dens eksistens.

I billedkunsten har folk flest vendt seg til det eksperimentelle. Ratkje forteller at hun stadig får spørsmål om det hun gjør er musikk eller ikke, uten at det gjør henne noe.

– Men det viser at musikken nok er litt mer parkert i en mainstreamkultur – både klassisk konserverende og markedsrettet – der det skal litt mer til å oppsøke det nyeste.

Ratkje sier avantgarden er en forutsetning for alt som er populært, selv om dette også går begge veier.

– Det sier seg selv at å eksperimentere gir resultater som driver utviklingen framover. Bare se på forskningen. Men å lage noe nytt er ikke nødvendigvis det en komponist tenker mest på når ny musikk skal skapes. Fokuset er snarere på å lage noe som holder i seg selv, som gir en konsistens, som kan oppleves og i beste fall berike andre. Mange ganger tenker jeg at det er måten man setter sammen kjente objekter eller elementer på som skaper det nye, ikke objektene i seg selv.

Hva gjør denne musikken så vakker?

– Opplevelsen av det vakre er ekstremt subjektiv. I første omgang er det essensielt at man har tid. Det er vakkert å bruke tid på noe der man ikke blir avbrudt av hverdagsligheter. Det er en gave man må unne seg så ofte man kan. Kommunikasjonen som oppstår mellom den som skaper noe og den som opplever er også vakker. Alle kunstnere ønsker å kommunisere, selv de som lager «kunst med pigger». Det estetisk vakre kan være veldig piggete i mine ører. Støy og enkle sinustoner syns jeg er helt arkaisk vakkert, sier hun.

– Det er nok musikk der ute som bare behager eller er ment for underholdning, jeg ønsker ikke å bidra til det. Musikk kan være så mye mer.

Sigurd Martin Nordli Oppegaard
Scroll to Top