Paragraf 112

2014; dur: 7'; 2-2-2-2, 4-3-3-1, timp, 
2 perc, harp, strings; Score at Wise Music Classical

Commissioned for the 200 years anniversary for the Norwegian constitution
by the symphonic orchestras of Norway.

The work’s title is Article 12 in the Norwegian constitution that says:

“Every person has the right to an environment that is conducive to health and to a natural environment whose productivity and diversity are maintained. Natural resources shall be managed on the basis of comprehensive long-term considerations which will safeguard this right for future generations as well.

In order to safeguard their right in accordance with the foregoing paragraph, citizens are entitled to information on the state of the natural environment and on the effects of any encroachment on nature that is planned or carried out.

The authorities of the state shall take measures for the implementation of these principles.”

Released on the record Variations over Variations in 2017.

I feiringen av vår grunnlov vil vi vise fram det beste vi har oppnådd som nasjon, og vi må samtidig skue framover. Jeg har valgt å rette fokus på grunnlovens paragraf 112 som lovfester at myndighetene skal legge til rette for at naturens produksjonsevne og mangfold bevares. “Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten”, står det blant annet. Norsk kultur er uløselig knuttet til natur, og mitt nye verk er ment som en påminnelse om at anvsaret for det skjøre, men viktige mangfoldet ikke må forsømmes.

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Orchestration:
Piccolo
Flute/Piccolo
Oboe
English Horn
Clarinet in Bb
Bass Clarinet in Bb
Bassoon
Contrabassoon
4 Horns in F
Piccolo Trumpet in Bb
2 Trumpets in C
2 Trombones
Bass Trombone
Bass Tuba
Timpani
Percussion 1: Sand Paper Blocks, Ratchet, Celophane, 3 Cymbals, Lion’s Roar, 4 Wooden Boxes, Guiro, Glockenspiel, Marimba, Crotales
Percussion 2: Snare Drum, Bass Drum, 4 Tom-toms, Crotales, Rain Stick, 3 Temple Blocks, Long Zipper, Wind Machine, Tam-tam, Pitched Gongs, Ratchet
Harp
Full body of strings including Double Basses with 5 strings

paragrafbilde
Scroll to Top