Slutt på oljen (NO)

Statoil trekker seg som hovedsponsor av Bylarm. Musiker Maja Solveig Kjelstrup Ratkje tror de møtte for mye motstand.

Chiristina Ørbekk Nikolaisen, Morgenbladet 24.10.2013

– Dette Statoil-stipendet har vært omstridt siden det ble opprettet i 2008, og du tok selv initiativet til kampanjen «Stopp oljesponsing av norsk kulturliv». Er du fornøyd nå?

MajaUlverston2– For det første har vi hele tiden hevdet at dette ikke er et stipend, men en sponsoravtale. Statoil stiller store krav til mottakeren, blant annet at de ikke kan gjøre endringer i «konsept, genre eller image» uten å få dette godkjent av Statoil. I tillegg forventes en «positiv holdning» fra artisten, så uavhengig av om dette kalles stipend eller sponsing, så vitner avtalen om en knebling av musikeres handlefrihet. Det er ikke rart at mange har protestert. Selv om Statoil sier noe annet, tror jeg at kritikken de har fått er en av grunnene til den varslede «omprioriteringen». Bylarm-Statoil er bare ett av mange forhold hvor oljen sponser kultur, så kampen fortsetter.

– Statoil begrunner beslutningen med at de vil fornye seg og blant annet satse mer på realfag og idrett. Hva tenker du om det?

– Statoil vil være interessert i å sponse der de mest mulig effektivt kan oppnå godvilje for sin virksomhet. Så lenge de er eid av Staten, og så lenge de driver med en virksomhet som i manges øyne er etisk betenkelig, er sponsingen utrolig viktig for dem. At de ikke møter mer motstand mot investeringen i tjæresand i Canada, som utraderer et område på størrelse med Sør-Norge og presser og forgifter urbefolkningen, tyder på at kampanjen deres virker. Nylig signerte Statoil en samarbeidsavtale med russiske Rosneft om å bore i Arktis, langt nord for det som er tillatt på norsk sokkel. Stipendene blir lommerusk i forhold.

– Kan omprioriteringen også bety at pop og rock ikke lenger er «i vinden», og dermed ikke interessant for Statoil?

– Jeg tror de har møtt for mye motstand her. Og jeg skulle gjerne sett at det var Bylarm som avsluttet samarbeidet, og ikke Statoil. De fortsetter å sponse klassisk.

– Mener du statsstøtte er like suspekt, gitt oljepengenes rolle i den norske økonomien?

– Jo, den norske økonomien er oljesubsidiert, men det blir uansett aldri det samme. Man kan selvsagt også si at Statens forvaltning av oljefondet har kritikkverdige sider, og man kan være uenig i den politikken vår regjering driver, men en sponsoravtale er og blir vesensforskjellig fra statlig støtte, fordi den innebærer et gjensidig forhold. Den som blir sponset, blir med på en omdømmekampanje for et selskap, som trenger det mer enn noen sinne. Vi er på vei mot en ny tid uten oljeavhengighet, og Statoil klamrer seg til norsk kulturliv med sine skitne lommepenger.

link til 'Stopp oljesponsing av norsk kulturliv'
sin blog
Scroll to Top