Stemmer for miljøet (NO)

Musiker Maja S. K. Ratkje mener det er på høy tid at kunstnere engasjerer seg for noe annet enn kulturpolitikk.

Klassekampen 03.09.2013

– Jeg har virkelig savna politisk engasjement i norsk kulturliv. Kunsten skal være samfunnets korreks, kritikk og refleksjon, og kulturlivet er en viktig stemme i samfunnsdebatten, sier komponist og musiker Maja Solveig Kjelstrup Ratkje.

Det siste året har komponisten markert seg i klimadebatten, blant annet gjennom initiativet «Stopp oljesponsing av norsk kulturliv». Hun ser med glede at flere kunstnere engasjerer seg for andre saker enn kulturpolitikk. I år har det blitt etablert flere kunstnergrupper som vil ha miljø på dagsorden, blant annet nettverket Concerned Artists Norway og Forfatternes klimaaksjon – § 110 b.

– Kunstnere bør bruke sin synlighet til å fremme større, viktige ting. Det er heller ikke sånn at kunsten nødvendigvis blir banal av å ta opp store temaer, sier Ratkje.

Rettferdighet uten olje

Tidligere har musikeren stemt RV, Rødt og SV, men i år blir stemmeseddelen grønn. Ratkje meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne for et år siden.

– Jeg skulle gjerne stemt på flere partier, og ville ha vurdert Rødt hvis jeg stemte i Oslo i stedet for Akershus. Det viktigste for miljøsaken er å stemme noe annet enn Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi tåler ikke en akselerering av oljevirksomheten, sier hun.

Det trengs partier på Stortinget som ikke tror på evig økonomisk vekst, slår musikeren fast.

– Sosial rettferdighet henger godt sammen med en økologisk tanke, og Rødt har et bra partiprogram. Men miljø er viktigst, og alle land vi liker å sammenlikne oss med har et miljøparti. De Grønne er ikke helt bak mål på andre områder heller, og har gode tanker om rettferdighet, sier komponisten.

Hun er opptatt av at miljø ikke er en isolert sak.

– Når vi tyner ressurser og mennesker, går det utover både miljøet og de som blir utnytta. Med en kapitalistisk struktur blir noen uforholdsmessig rike, og vi må bruke opp ressurser på jorda i rekordfart. Det rammer de svake i samfunnet, sier hun.

En av kampsakene er at forbruket må ned.

– Mitt forhold til SV slutta da Kristin Halvorsen stilte opp med handleposer i Karl Johan under finanskrisa, og ga befolkningen beskjed om å shoppe.

Vil stoppe Statoilsponsing

Ratkje startet aksjonsgruppa «Stopp oljesponsing av norsk kulturliv» i mai. Den består av kulturarbeidere som vi ha slutt på Statoils omfattende sponsing av artister og festivaler.

-Det er dypt problematisk at oljeselskap forsøker å kjøpe seg kredibilitet ved å sponse kultur. Det fører til at kulturlivet holder seg taust i viktige saker som klima. Selv om de ikke er pålagt munnkurv, gjør de det av samvittighetsgrunner, tror Ratkje.

Gjennom programmet «Morgendagens helter» har Statoil gitt store stipender til både klassiske utøvere og popmusikere, blant andre Tine Thing Helseth og Jarle Bernhoft.

– Viktige forbilder og store stjerner brukes i statens markedsføring av oljevirksomheten, og jeg ser ingen av dem snakke om miljø. Vi vil ikke angripe kolleger, men heller gi dem som har mottatt penger en anledning til å snakke om miljø, sier hun.

-Viktige forbilder og store stjerner brukes i Statoils renveskingskampanje for å oppnå godvilje rundt sin virksomhet. De er fullstendig avhengig av befolkningens støtte, og kultursponsingen er det viktigste middelet de har for å skaffe seg et bedre rykte. Vi vil ikke henge ut kolleger, men vi ønsker å oppfordre til å ta debatten rundt Statoil og andre olkeselskapers virksomhet, selv for de som har fått sponsormidler. Det skjer dessverre ikke idag.

I en kronikk kalte Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, initiativet for «kramperadikalisme av enkleste slag», og skrev samtidig at miljøspørsmål ikke kom til å bli noe tema i valgkampen.

– Han kan gå hjem og spise hatten sin. Klima har blitt løftet opp på dagsorden, og jeg både håper og tror at De Grønne kommer inn på tinget.

Mari Brenna Vollan og Marit Bendz
 
klasskampenMPG
Scroll to Top