-Kulturlivet lar seg kjøpe av Statoil (NO)

BTforside

Bookmark the permalink.