-Kulturlivet lar seg kjøpe av Statoil (NO)

BT2

Bookmark the permalink.