Hva jeg syns om Statoils sponsing av norsk kulturliv (NO)

Skrevet i anledning kuratoroppdraget for Festspillene i Bergen 2012.

Det er ikke lenger kontroversielt å være motstander av Statoils virksomhet. Det som er kontroversielt er at hele kulturlivet lar seg kjøpe av et oljeselskap uten skrupler.

Du har kanskje fått med deg at Statoil er hovedsponsor til Festspillene? Jeg visste det da jeg ble spurt om å kuratere konsertserien Voices that matter, samtidig visste jeg at jeg ikke kom til å la det passere uten motstand.

Verden er i dag enig i at for å unngå en akselerering av klimagassutslipp med kritiske følger, så må halvparten av kjente konvensjonelle fossile ressurser bli i bakken. Det er lite som tyder på at profittjegerne Statoil tar konsekvensen av de enorme miljøutfordringene som virksomheten deres forårsaker, særlig med tanke på at de i dag, støttet av det norske folk som aksjonærer, investerer enorme summer i verdens skitneste utvinningsprosjekt: tjære-/oljesandutvinning i Alberta, Canada. Samtidig holder de et rekordhøyt utvinningstempo i Nordsjøen – vi leser at Norge mangler ingeniører! – og de presser på for ytterligere boring i sårbare naturområder rundt Lofoten og Vesterålen. Oljelobbyen står vanvittig sterkt i dette landet.

Obama stoppet foreløpig de nåværende planene om oljeutvinning fra tjæresand samtidig som han var veldig tydelig på at det var prosessen bak som var hovedproblemet: de hadde ikke vurdert den samlede miljøpåvirkningen godt nok. Dagens Næringsliv har avdekket at Statoil er med i en aggressiv lobby, Consumer Energy Alliance, som har arbeidet intenst for at Obamas klimalov ble underminert, slik at han stod i Durban uten verktøy til å redusere USAs utslipp. Dette ble sett som en av de viktigste årsakene til at verden i dag mangler en ny klimaavtale. Canada har på sin side meldt seg ut av sine forpliktelser i den eksisterende Kyotoavtalen på grunn av tjæresand. Et skogområde på størrelse med Sør-Norge fragmenteres og forgiftes til et CO2-utslippsnivå som er 13 ganger høyere pr. fat utvinnet olje enn nordsjøolje! Vi bruker av det norske fellesskapets midler til investeringer i en bransje som øker utslipp i størrelsesordner som får omdiskuterte utslippskutt på hjemmebane til å likne en fis i en lilleputtstat. I tillegg kommer forgiftning og overtramp av urfolks rettigheter og levekår. Statoils utvinning har som kjent allerede ført til anmeldelse og dom i Canada for brudd på vannforskriftene.

Erling Sande, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er krystallklar etter nylig å ha vært på befaring i Alberta: Statoil må trekke seg ut av Alberta. Tidligere styreleder i Statoil og rektor ved NTNU, Inge Johansen, gikk ut i Dagsnytt og sa det samme for noen uker siden. Under en markering mot tjæresand utenfor Stortinget i vinter, holdt stortingspolitikere fra alle partier – unntatt Høyre og Frp – appeller for å trekke Statoil ut av tjæresand. Det er ikke langt unna et stortingsflertall, slike saker har endret retning før – det er ikke lenge siden pensjonsfondet støttet tobakksindustri.

Statoils renommé vakler. Ikke la dem bruke norsk kulturliv som flytebøye!

Scroll to Top