Hyllest til lyden og klangen (NO)

Lyssøyler og drivende røyk skapte en gotisk katedralstemning i Uranienborg kirke, under fremføringen av Maja Ratkjes bestillingsverk Crepuscular Hour.  Foto: Bodil Maroni Jenen

– Jeg har satt i gang noe som helt sikkert ikke skal fremføres igjen, for det er vanvittig mye folk involvert, og det er helt spesielle lyd- og lysforhold som gjør at dette er et verk som eksisterer her og nå, først og fremst …

Crepuscular Hour ble bestilt av Ultimafestivalen, som avslutningsverket på årets festival.

Komponisten og lydkunstneren Maja Ratkje (Foto: Bodil Maroni Jensen)

Kor og støy

Maja Ratkje, som selv er sanger, støymusiker og komponist, fikk boltre seg med tre av Europas beste kor, 6 støymusikere og kirkeorgel. Verket skulle avspeile at korfestivalen Tenso Days og Ultima Noise Fest hadde vært en del av festivalprogrammet.

Søyler i historien

Materialet hentet hun fra korenes moderne standardverker.

– Dette handler om å ta fem søyler i moderne, klassisk musikk for kor, og lage et nytt verk av det. Som en hyllest og en referanse til historien. Jeg har valgt Xenaxis, Messiaen, Scelsi, Nono og Liegeti, bare korte partier, noen takter fra hver av disse. Så har jeg strukket det ut i tid, bearbeidet det, lagt andre ting oppå, endret musikken. Men det er det som er byggesteinene i verket.

Topp utøvere

Det er ikke bare korene – Latvisk Radiokor, Nederlands Kammerkor og Det Norske Solistkor – som er på høyt, internasjonalt nivå. Også støymusikerne er det, understreker hun.

-Jeg har gitt føringer til støymusikerne, som også improviserer, men de har mer grafiske partiturer. Orgelstemmen er notert med tonehøyder og akkorder, som det improviseres over.

Konserten som rituale

– Jeg har ikke noen religiøs agende, men kirkerommet er en høyverdig arena for å presentere musikk. Man trer inn i det og gjør det til en del av musikken, automatisk.

– Det rituelle rundt konserten betyr enormt mye, fordi det skaper en annen ramme for opplevelsen. Konsertformen er uhyre viktig, som en kontrast til det hverdagslige.

Musikerdyr

-“Crepuscular”, det er et begrep for å beskrive det som skjer mellom dag og natt. Crepuscular er også brukt for å beskrive dyr som opererer i akkurat den overgangen. Det er kanskje vi musikere som er sånne crepuscular animals. Vi er jo ofte mest aktive i skumringstimen, det er da det er konserter.

Risikostykke

-Stykket til Maja Ratkje er et risikostykke, for Ultimafestivalen, for alle involverte, for komponisten. Det kan bli noe veldig spennende, noe veldig bra, men det kan også bli ikke så bra. Det er en sånn sjanse det er fint å kunne ha mulighet til å ta.

Sier Grete Pedersen, Det Norske Solistkors faste dirigent, og her dirigent for lyder og dyr i Crepuscular Hour.

Komponisten Maja Ratkje hilser sangerne, etter fremføringen av Crepuscular Hour (Foto: Bodil Maroni Jensen)
Komponisten Maja Ratkje takker sangerne og musikerne, etter fremføringen av Crepuscular Hour.
Foto: Bodil Maroni Jensen

Crepuscular Hour i Musikk i brennpunktet, NRK P2, onsdag 29. september kl. 21.03 – 22.00.

Read about this work [intlink id="670" type="post"]here[/intlink].

Opptak fra Uranienborg kirke i Oslo, under Ultimafestivalen.

fra nrk.no
Scroll to Top