Moods IV

2009; dur: 7′; Harp solo; 
Score at Wise Music Classical

This piece is in a series of compositions titled “Moods” which are composed with the overtone spectrum as the inspiration. The harp is tuned in order to play this micro-tonality.

Ellen Sejersted Bødtker commissioned this piece and did the first performance in Glinka Hall, St Petersburg. Oct 7, 2009.

PROGRAMME NOTE IN NORWEGIAN

“Moods IV” er et solostykke som kom til på oppfordring fra Ellen S. Bødtker. Dette er et klangstykke som er basert på spektralharmonikk (overtonerekka). Jeg har jobbet med disse klangene i en serie stykker, det startet med saksofon og elektronikk i 1997. Det er de samme akkordene i dette stykket. Overtonerekka gir mikrointervaller, dvs toner som ligger mellom halvtonetrinnene, slik vi kjenner det fra diverse folkemusikk. For å få til de riktige akkordene må harpa stemmes om og et møysommelig nytt harmonisk system erstatter det diatoniske. Såkalt spektralmusikk har sitt utspring i Frankrike og kan ses som en forlengelse av klangbasert musikk av impresjonistiske komponister som Debussy og Ravel. Min måte å komponere på er også sterkt preget av arven fra ‘musique concéte’ (lydobjekter, innspilte og løsrevet fra lydkilden) og arbeide med lyd i studio.

Scroll to Top