HVIL

2008; dur: 20', Mezzo, pno; Text by Aasne Linnestå; 
Score at Wise Music Classical

On the record [intlink id=”986″ type=”post”]Come Away Death[/intlink]

[intlink id="60" type="category"]Reviews[/intlink]

PROGRAM NOTE IN ENGLISH:

HVIL (Eng.: REST) is an imperative, and a plea: the earth’s plea to humankind. This plea consists of words and music which have taken shape at the same time in a close collaboration between composer and author. The range of expression is considerable – reeling off, exclamations, whispering and intense displays of what is – and of what is in danger of disappearing; the earth is given a voice of many inflections. The tonality of the work is built on gigantic, symmetric chords which are at their densest outside of the singable register. A C sharp minor chord from Beethoven’s Moonlight Sonata draws the music into the middle range, intended as a tribute to all things fragile and beautiful. The message is simple: Humankind must slow down. Ice, glaciers, oceans, wind, forests, fields, birds, children and colours are vulnerable, structural elements in the earth’s dark song. The climate issue is the explicit, political message of this work which was conceived in an age when the most fundamental conditions for life are at stake, more exposed and vulnerable than ever. HVIL was commissioned by the Nordland Musikkfestuke festival, Bodø, in 2008 and received its premier performance there by Marianne Beate Kielland and Nils Anders Mortensen. The piece is released on the album Come Away Death by Kielland and Sergej Osadchuk (piano) on the Norwegian label 2L, in 2010.

Aasne Linnestå and Maja Ratkje

NORWEGIAN

HVIL er et imperativ, men også en bønn: jordas bønn til menneskene. Denne bønnen består i tekst og musikk som har tatt form parallelt og i nært samarbeid mellom komponist og forfatter. Uttrykket spenner over et stort register: Oppramsing, utbrudd, hvisken og intense fremvisninger av det som er – og det som kan forsvinne, og der jorda gis en stemme med mange sjatteringer. Tonaliteten er bygget rundt gigantiske, symmetriske akkorder som er tettest utenfor det sangbare registeret. En cissmollakkord fra Beethovens ”Måneskinnssonate” trekker musikken mot midtregisteret og er ment som en hyllest til alt skjørt og vakkert. Budskapet er enkelt: Menneskene må sakke farten. Isen, breene, havet, vindene, skogene, engene, fuglene, barnet og fargene er bærende og utsatte elementer i jordas mørke sang. Miljøproblematikken er slik sett det eksplisitt politiske budskapet i dette verket som plasserer seg midt i en tid hvor de mest grunnleggende livsforhold står på spill, mer utsatt enn noensinne. HVIL er et bestillingsverk fra Nordland Musikkfestuke, Bodø 2008. Verket ble første gang framført der av Marianne Beate Kielland og Nils Mortensen. Verket er spilt inn på plata Come Away Death med Kielland og Sergej Osadchuk (piano) utgitt på 2L i 2010.

Aasne Linnestå og Maja Ratkje

Scroll to Top