Høvikodden live 2008 (NO)

ballade.no:

Høvikodden LIVE 2008 sparkes i gang 23. august, som markerer Henie Onstad Kunstsenters 40 års-dag.

Lasse Marhaug, som arbeider med arkivmaterialet på kunstsenteret som utgangspunkt for flere verk, får fremført “Ear Era”. I tillegg er det bestilt et verk av SPUNK. Det nye verket har fått tittelen ”Lys”, og ensemblet skriver følgende om stykket:

”Henie-Onstad kunstsenter et sted som preges av lys. Store vinduer lager en forbindelse mellom senteret og naturen rundt. Dette forholdet ønsker SPUNK å bruke som utgangspunkt for sitt prosjekt i forbindelse med Henie-Onstads jubileum.

SPUNK er fascinert av hvordan lyset brytes i alle de forskjellige vinduene. Vi står inni og ser ut eller utenfor og ser inn. SPUNK ønsker å trekke hele senteret og omgivelsene bitvis inn i Studio til konserten og deler av konserten ut i senteret etterpå.

Under konsertens gang vil projeksjoner på veggene i Studio gi et bilde av denne kontaktflaten slik at hele Studio blir et vindu ut mot verden og senteret. Ved å konsentrere og samle de transparente og åpne delene av senteret kommuniseres kunstens og menneskenes flyt inn og ut. SPUNKs lyd vil oppsøke lokalitetene mellom inne og ute der lyset brytes. Små solokonserter foran noen av senterets lysflater blir tatt opp både som lyd og bilde i løpet av forprosjektet. Disse projiseres lydløst under konserten og blir værende igjen i senteret i form av lyd som publikum kan oppsøke etter konserten. På denne måten viser vi senterets funksjon som møtepunkt mellom et internasjonalt kunstliv og et lokalt oppsøkende publikum”.

Scroll to Top