Soldatmarkedet – installation

2005; Installation by Monica Aasprong,
sound by Maja S. K. Ratkje

Programme notes:

Soldatmarkedet, Soldiers’ Market, is a textwork in different parts. Fragments has been published in literary journals, in a chapbook at Biblioteket Gasspedal, and has been presented by readings and exhibitions. The project started in 2003, and essential to the work is the title itself, to approach different possible meanings of this specific word.

This work is the result of a collaboration with the Norwegian composer Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. We started with a reading of the long poem which is part of Soldatmarkedet, taped it, and used fragments of it together with the textfragments exhibited. Ratkje made a soundwork based on the graphic structures of the texts.

Monica Aasprong

Some parts on the album [intlink id="2662" type="post"]Utflukt: LYD[/intlink]

in Norwegian:

Soldatmarkedet er et tekstarbeid i ulike deler. En diktsamling med denne tittelen er utkommet på N.W. Damm & Søn, en pamflett på Biblioteket Gasspedal, og fragmenter er publisert i tidsskrifter, ved opplesninger og utstillinger. Arbeidet startet i 2003, og er et forsøk på å nærme seg selve tittelordet, dets mulige betydninger.

Det arbeidet som ble presentert her er et samarbeid med komponisten Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Vi tok utgangspunkt i en lesning av diktet Soldatmarkedet (nå utgitt på N.W Damm & Søn). Lydmaterialet er opptak av stemme, for en stor del isolasjon av lyden “t” slik den lyder under min lesning av diktet, og disse t-lydene er så flerfoldiggjort i pakt med de utstilte tekstenes grafiske strukturer. Maja Ratkje har altså overført de grafiske strukturene i tekstene til lyd og kombinert dette med elementer hentet fra diktet. Spilletid er ca 14 minutter fordelt på fire separate deler, lydverket er laget i stereo og installasjonen består av fire lyttestasjoner kombinert med en visuell presentasjon av tekstene; screen-trykk på speil, tre diptyker og ett triptyk.

Monica Aasprong
Scroll to Top