Crush

1999-00; dur: 3'40"; Vln and vcl,
both with fuzz and deleay pedals; Score at nb.no

Programme note:

“Crush”, composed in 1999 (recorded version) and revised 2000, is an almost heterophonic duet (violin and cello) showing different aspects of a rhythmic and melodic gesture. The sound is inspired by the string section in SPUNK. Electronic effects: fuzz and delay. The performers must be able to control this with foot pedals (on/off). The piece is written for the Norwegian string duo, Kyberia.

On the record Navigations (2000)

in Norwegian:

Det har lenge vært på ønskelisten å skrive et stykke for strykere som skulle hete “Crush”. Da jeg ble forespurt av Kyberia (Tanja Orning, cello og Victoria Johnson, fiolin) var allerede løpet lagt fra min side. Å bruke effekter fra rockemusikk på klassiske instrumenter er allerede godt utprøvd i min egen fri-impro-kvartett SPUNK, og denne estetikken tar jeg gjerne med meg inn i komponert musikk. Stykket er komponert i 1999 (innspilt versjon) og revidert i 2000.

Scroll to Top