NATO athletic superstar

1999; dur: 4'; Sopr, perc, pno/small organ, 
fuzz box and cassette tape player

8th of May 1999: The composer collected leader articles from the two largest and most flashy papers in Norway as musical source and inspiration. She also recorded the news and weather reports the same day which she edited and made into a cassette tape part to be played from a bad cassette player from inside the grand piano.

The pianist must also play a four octave organ. Percussion instruments: 1 small crash cymbal, 3 woodblocks, 2 bongo drums, 4 tom-toms and vibraphone. All instruments should be amplified. The female singer should use a fuzz box as well. The piece is written for the Norwegian Cikada trio. Not yet performed!

And the cassette tape is lost, but I am sure that the piece can be reconstructed.

News excerpts used in the piece:

“Idretten er landets største massebevegelse og preger samfunnet på godt og ondt i en grad knapt noen kunne forestille seg for et par generasjoner siden.”

“Idretten skaper superstjerner, store formuer og kapitalbevegelser, livsstiler, trender og holdninger. Den legger betydelige premisser for medienes bruk av ressurser og det sivile samfunnets bruk av fritid.”

“I de største forbundene råder det en oppfatning av at kommersialiseringen av idretten ikke bare er kommet for å bli, men også må utvikles videre…”

“…stadig flere av oss, særlig voksne kvinner, driver sport og mosjon…”

“Men organisasjonen som mottar 600 millioner kroner årlig i statlig støtte, har et betydelig ansvar for at fellesskapet rundt idretten får et skikkelig innhold.”

“Kommersialiseringen av idretten har gått så langt at den neppe lar seg stoppe.”

“Han frykter at Norge skal miste plassen som den flinkeste i NATO-klassen.”


Scroll to Top