Waves I

1997; dur: 12′; 2 fl/picc, cl/bcl,
sopsax/alsax, sopsax/barsax, tpt, hn,
2 tbn, tu, elgtr, elb, pf, perc

Programme note:

Waves of sound, water or light behave similarly. Waves move through a substance with a certain frequency or energy. Waves interfere with each other and new structures are shown. The combination of frequencies gives every sound a unique audible quality.

in Norwegian:

Jeg ville lage et stykke som tok utgangspunkt i en spektralanalyse av den dypeste tonen på en tenorsaksofon spilt med “jazz”-munnstilling. Dette hadde jeg allerede jobbet med i studio, noe som har resultert i flere verk, bl.a. “Sinus Seduction (moods two)” for tenorsax, fire høyttalere og klang. I “Waves”-stykkene blir saksofonens overtoner instrumentert ut for 14 musikere. Overtonene blir bearbeidet i en musikalsk prossess som ikke har noe med saksofonens fysiologiske egenskaper å gjøre.

Review:

Apeldoornse Courant, Maandag 3 Maart 1997: “(…)Een koude poolwind floot foor de Nuonzaal. Het geluid van langs elkaar heen schurende ijsbergen vermengde zich met de onderzeese zang van walvissen. De muziek liet niets aan duidelijkheid over, mits men in gedachten hield dat de componiste uit het Noorse Trontheim afkomstig is. Haar ijskoude klanken lieten niemand onberoerd.(…)” Marten Mestrom.

Apeldoornse Courant, 23.03.97: “(…)Etter Louis Andriessens redegjørelse etter konserten var det klart at deltakerne var utvalgt på basis av to viktige kriterier, evnen til å utforme en idé, og en særegen musikalsk “sound”. “Waves I” av vinneren Maja Kjelstrup Ratkje oppfyller til fulle begge kriterier. En kald polvind fløt gjennom konsertsalen. Lyden var som om skurende isfjell blandet seg med hvalfisker i dypet. Musikken lot fantasien flyte fritt, men man skjønte snart at denne komponisten kom fra Trondheim i Norge. Hennes iskalde klanger lot ingen være uberørt.(…)” Marten Mestrom.

Scroll to Top