69 Marching Bars of Leftovers From an Old Century

1999; dur: 4'; Wind band (opt. marching band);
Score at nb.no, Noteservice


On the record 21 Marches for the 21st Century.

Programme notes:

From my point of view, a march must contain the following elements (Otherwise it’s not a march!): The time signature should be 4/4 and it should have a stable and quick tempo. It should include an introduction, a clear presentation of the main theme, a contrasting second or side theme, a trio and repetitions of these sections. A March has to be written in a major key, preferably with flats. (My march actually uses several major keys simultaneously.) This march is dedicated to Åsnes Hornmusikk who let me play and march with them last May 17th (the Norwegian day of Independence) with a pair of A2 (cymbals).

in Norwegian:

Hva er det som kjennetegner en marsj? Dette var spørsmålet jeg stilte meg selv da jeg fikk i oppgave å skrive denne marsjen. For at det i det hele tatt skal kunne kalles en marsj, må den i alle fall inneholde disse elementene: takter i 4/4 i et fast og hurtig tempo, introduksjon, presentasjon av hovedtema, sidetema, trio, og repetisjon. Og så må den gå i dur, helst i Bb-tonearter. Etter å ha lånt A2 under flere økter med marsjering sammen med Åsnes Hornmusikk 17.mai 1999, følte jeg meg kompetent nok til å ta fatt på arbeidet. Stykket som er en bestilling til prosjektet “21 marsjer for det 21. århundre”, støttet av Norsk Kulturråd, er utgitt på Warner/Chappell Music. Stykket er innspillt av Forsvarets Musikkorps og utgitt på SIMAX.

This entry was posted in Large ensembles and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>